MİLET

lk çağlardan bu tarafa sahip olduğu coğrafyaya bereket katan Menderes Nehri ve Ege denizinin buluştuğu körfezde kurulan Milet Antik Kenti, MÖ. 3000 yıllarından bu tarafa her dönemde çağının en önemli yerleşimlerinden biri olmuş, Milet Kentine sahip olmak büyük bir alanı kontrol etmek anlamına gelmiştir. Milet En parlak dönemi olan M.Ö. 7. Yüzyılda sahip olduğu 4 limanı ve 90'ın üzerinde kolonisi ile dünyanın ticari başkentidir. Herodot'un “Çalışan Nehir” olarak adlandırdığı Büyük Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonlar sebebi ile liman özelliğini kaybetse de bugün bile sahip olduğu zenginlikler ile dünyayı kendine hayran bırakan bir eserler toplamıdır. Milet'in iz bırakan en önemli eseri dünya düşün tarihinde önemli bir ekolü temsil eden Milet Felsefe Okuludur. Modern düşüncenin doğum yeri olan bu okul ile Milet, çağdaşı kentlerin bir adım önündedir. Antik çağın yedi bilgesinden biri olan Tales, dünyanın ilk haritasını yapan Anaksimandros, filozof ve tarihçi Hekaitos, şehir plancısı ve mimar Hypodamos Milet'te yaşamıştır. Kentte bulunan yapılar arasında en ilgi çekenler, 15.000 kişilik kapasiteli, Roma Çağı yapısı Tiyatro, Roma Hamamları, Delphinion, Kuzey Agora, İonik Stoa, Capito hamamları, Gymnasium, Bouleterion, Güney Agora yapısı ve Faustina Hamamı'dır. Milet ve Apollon tapınağı kazılarında elde edilen buluntular Milet Müzesi ve bahçesinde sergilenmektedir. Ayrıca Milet kazılarından yurtdışına götürülen eserler de dünyanın değişik şehirlerinde sergilenmektedir. Tarihte Didim, 20 km uzaktaki Milet’e heykellerle dolu kutsal yolla bağlıydı. Milet'te ilk kazılar 1899'da Th. Wiegand tarafından başlatılmış ve1nci dünya savaşı esnası haricinde, 1938'e kadar devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar başlatılan çalışmalar halen kazı ve onarımlarla Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanları tarafından sürdürülmektedir.

Fotoğraf Galerisi

Yakındaki Mekanlar

Bize sorularınız mı var?

Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız