POSEİDON SUNAĞI

POSEİDON SUNAĞI

Poseidon Sunağı Didim’in yerleştiği Tekağaç Yarımadası’nın en batı ucunda Tekağaç Burnu’nda kayalık bir zemin üzerinde yer alır. Yunan mitolojisinde deniz tanrısı olan Poseidon’a adanan tapınaklar ya da altarlar deniz tanrısı olması nedeni ile denize hâkim yerlerde inşa edilmiştir. 20 metre uzunlukta 11 metre genişlikte denize dik olarak doğu-batı doğrultusunda inşa edilen sunağın bugün sadece kaidesini oluşturan kısmı belli belirsiz görülmektedir. İyonya’nın güney sınırını oluşturan bu sunak Poseidon’a kurbanlar adanan, hediyeler sunulan yerdi. Mitolojideki tasviri ile Poseidon elinde tuttuğu üç dişli yaba ile yalnızca denizleri değil denizlerin çepeçevre sardığı toprakları da sarsar. Bugün Altınkum’da Poseidon’un bu halini betimleyen bir heykel bulunmaktadır.

Fotoğraf Galerisi

Yakındaki Mekanlar

Bize sorularınız mı var?

Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız