1960’lı yıllarda ilk defa ilişkisel veri tabanı kavramı ortaya atılmış, “kağıtlarda saklanan veriler ve bilgiler dijitalleşsin” denmiştir. 1970’lerde ise bu fikir, endüstride kabul ve talep görmeye başlamış ve ilk ilişkisel veri tabanı sistemleri kodlanmıştır.
http://www.maintenancenews.org/big-data-diger-bir-deyisle-buyuk-veri

Big Data, Diğer Bir Deyişle Büyük Veri

Büyük veri, bilişim teknolojilerine ilgi duyan, profesyonel olarak üzerinde çalışmalarda bulu
www.maintenancenews.org

Yorum yapmak için giriş yapınız!