İmar Barışı düzenlemesine Güneş Enerjisi Santrali yatırımları da dahil edildi.
Düzenlemenin, Yapı kayıt belgesi bedeli ve ödenmesi başlıklı 5'inci maddesinde bir yapının yaklaşık maliyetinin belirlenmesinde, yapıda güneş enerjisi santrali bulunması halinde bu sisteminin maliyetin 100 bin TL / MW olarak hesaplanacağı hükmü yer aldı.
detaylı bilgi için bağlantıyı tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-8.htm

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü say
www.resmigazete.gov.tr

Yorum yapmak için giriş yapınız!